Under 2022-2023 genomförs ett Leaderprojekt inom Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling för att utveckla lederna i naturområdet i anslutning till Nordic Lapland, Frevisören Camp & Resort.

Syftet med projektet är att utveckla naturområdet/friluftsområdet som angränsar till anläggningen för att kunna öka attraktionskraften samt utveckla företagets aktiviteter året runt. Målet med projektet är att iordningsställt de naturliga naturstigarna, totalt ca 5 km, med ett antal rastplatser, informationstavlor om naturen i området samt ställt i ordning en naturstation med vindskydd.